КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИИП Дойна - Красноярск, ул. Спандаряна, 12А - 19;  тел. (391)  288-24-57 2882457@gmail.com